Home Aanleg&Onderhoud Webshop Over Ons Tips en adviezen Contact
Bos en Haagplantsoen RAS BESCHRIJVING Nederlandse naam

Veld esdoorn

Acer campestre

wordt tot 15 meter hoog en heeft een tamelijk bolronde kroon. De bladeren zijn lichtgroen en verkleuren in de herfst naar felgeel. Ook zeer geschilt als haagplant

Noorse esdoorn

Acer platanoides

De Noorse esdoorn is als solitair een imposante boom, vooral wegens zijn prachtige, geelachtige bloemen, die vlak voor de bladeren verschijnen, maar ook wegens de diep goudgele of soms roodachtige herfstkleur.

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn is een tot 30 meter hoge boom die bloeit van april tot mei. De stam heeft een gladde, grijsbruine schors, die bij oudere exemplaren afschilfert. De tegenoverstaande bladeren zijn handvormig gelobd en hebben rood aangelopen stelen. De vleugels van de vruchten maken een scherpe tot rechte hoek met elkaar.

Paardekastanje

Aesculus hippocastanum

paardekastanje. De hoogte na 10 jaar is 15 m. De bloemkleur is wit. De bloeiperiode is april. Deze plant is zeer winterhard. 

Hartbladige els

Alnus cordata

De Alnus cordata (Hartbladige els) kan een hoogte bereiken van 10-15 meter. De kreen is breed kegelvormig. De bloeiwijze zijn katjes die in februarie/maart verschijnen. Het blad is glanzend groen dat er in het najaar lang aan blijft zitten.

Witte els

Alnus incana

De boom kan tot 15 m hoog worden en heeft en grillig gevormde stam. De piramidale, afgeronde kroon is half open. De gladde bast is grijs en de zeer kort gestelde knoppen hebben en blauwachtige kleur. Het iets grijsgroene blad is eirond tot langwerpig eirond, heeft een dubbel gezaagde bladrand en een spitse top. Het jonge blad is dicht behaard en is bezet met papillen.

Zwarte els

Alnus glutinosa

De plant groeit op alle gronden, maar verkiest nattere plaatsen zoals waterkanten. Ze trekken veel water uit de grond en hebben een vrij oppervlakkig wortelgestel. De zwarte els kan tot 30 m hoog worden

Krent

Amelanchier lamarckii

meestal een meerstammige heester. De bloei valt in de periode april-mei. Na de bloei worden zwartblauwe eetbare besjes gevormd (de krenten). De besjes van Amelanchier lamarckiiworden graag door vogels gegeten.

Ruwe berk

Betula pendula

De Ruwe berk is een soort die goed tegen droogte kan. Op drogere, voedselarme gronden als heidevelden en ook in hoogveengebieden kom je deze soort vaak tegen. Het is een pioniersoort die van een lichte standplaats houdt. Berken komen over een groot deel van Europa voor,

Zachte berk

Betula pubescens

De boom wordt tot 15 m hoog en heeft een stam die aan de basis wit is en niet barstend. Op de jonge, opgaande twijgen, die door elkaar groeien, zitten haren. De bladeren zijn 3-6 cm lang, eirond tot ruitvormig, spits, en aan de onderzijde behaard. Een katje is 2-3 cm lang.

Buxus

Buxus sempervirens

Als tuinplant is Buxus zo oud als de straat. In de Romeinse tuinen werden ze verzorgd door een slaaf die meestal uit het Nabijë Oosten afkomstig was, waar Buxus al veel vroeger de tuinen opluisterde. Vaak snoeide de topiarus of tuinman de Buxusstruikjes in allerlei fantasierijke vormen, dieren en allerhande andere figuren. Deze snoeivorm wordt nu nog steeds topiary genoemd. 

Haagbeuk

Carpinus betulus

boom die doorgaans 15 tot 25 meter hoog word.Hij behoort tot de de berkenfamilie (de Betulaceae). Hij staat graag op vochtige, voedselrijke en kalkrijke bodems. Haagbeuken worden vaak aangeplant als laanboom of als haag.

Witte kornoelje

Cornus alba

bladverliezende heester. Hoewel de tweede naam alba wit betekend is deze bladverliezende sierheester bekend om zijn rode kleur. De tweede naam staat voor de kleur van de witte bloemen die van mei tot en met juni bloeien en de witte bessen waar de merels zich tegoed aan doen. De kleur rood waar de Cornus alba bekend om is is de kleur van de jonge twijgen van de heester. Cornus alba zal een maximale hoogte bereiken van ongeveer 250cm en uitgroeien tot een breedte van 200cm.

Gele kornoelje

Cornus mas

De gele kornoelje groeit meestal als meerstammige struik, maar wordt ook als halfstam en zelfs als hoogstamboom gekweekt (8 m). Hij heeft opvallend lang toegespitste, iets glanzende bladeren met vlakliggende haren aan de onderzijde. Zij verschijnen na de bloei en kleuren in het najaar oranjerood.

Rode kornoelje

Cornus sanguinea

Algemeen voorkomende struik die tot 3 m hoog kan worden. Je treft de struik aan in struikgewas, bosranden en in bossen. Hij wordt ook veel aangeplant. De struik hoort tot de familie van de Kornoeljes of Cornaceae.

Hazelaar

Corylus avellana

De hazelnoot is al heel lang in cultuur. De Grieken en Romeinen waardeerden de smaak van de noten.De houdbaarheid van een hazelnoot wordt verlengd zolang het nootje in de vruchthulzen verblijft. In landen rond de Middellandse Zee zijn uitgestrekte akkers met hazelnoot te vinden. In ons land is in vochtige bossen hier en daar een verdwaalde hazelnoot te vinden. Een hazelnoot wordt vooral een brede struik.

Meidoorn

Crataegus monogyna

bladverliezende heester met ingesneden blad, doornachtige takken en kleine rode besjes. Kan goed tegen droogte en is geschikt als haagplant.

Beuk

Fagus sylvatica

groene gewone beuk. De hoogte na 10 jaar is 7 meter. De bladkleur is groen. Ook als haag geschikt.

Es

Fraxinus excelsior

De es komt regelmatig voor in houtwallen, in het Drentse en Twentse landschap. Daar werd hij door boeren gebruik als geriefhout, om er stelen voor gereedschap van te maken. Essenhout is taai en daarom buitengewoon geschikt voor de stelen van een hark, spade, bijl. Vanwege deze eigenschap is het een betrouwbare boom - takbreuk komt haast nooit voor - die weinig onderhoud vergt.

Hulst

Ilex aquifolium

Gewone scherpe hulst . De hoogte na 10 jaar is 500 cm. De beskleur is rood. Deze plant is zeer winterhard. De besperiode is oktober - november.

Liguster

Ligustrum ovalifolium

Het is een makkelijke plant die weinig eisen aan de bodem stelt. Deze heester groeit matig en is goed bestand tegen (zee)wind. Deze liguster heeft donkergroen blad en witte bloemen in juni- augustus die sterk zoetgeurend zijn. Na de bloei komen er in augustus - september giftige besjes in. Hij is half wintergroen, dus een deel van het blad blijft eraan en een deel valt eraf. 

Wilde Liguster

Ligustrum vulgare

snelle groeier die in de winter afhankelijk van de temperatuur zijn bladeren behoudt. Omdat de plant ook goed tegen snoeien kan, wordt deze veel gebruikt in heggen. (Maar meestal gebruikt men voor heggen de uit Japan afkomstige Liguster ovalifolium). De wilde liguster bloeit van juni tot augustus en heeft zwarte besjes die bij vogels populair zijn.

Zoete kers

Prunus avium

wilde zoete kers, ouder van alle zoete vruchtrassen. De hoogte na 10 jaar is 5 meter. De bloemkleur is wit. De bloeiperiode is april - mei. Deze plant is zeer winterhard. Nederlandse naam : Zoete kers 

Inlandse vogelkers

Prunus padus

De inlandse vogelkers komt voor op vochthoudende zand- en leemgrond op open terrein en langs bosranden. De gewone vogelkers bloeit begin mei met een sterk geurende, witte bloemenpracht. De vogelkers wordt door insecten bestoven. De vruchten zijn rijp in het najaar en worden door vogels en dieren graag gegeten. De plant vermeerdert zich niet alleen door zaad maar ook door wortelopslag.

Sleedoorn

Prunus spinosa

De bloei is van maart tot april en de bestuiving vindt plaats door insecten, met name door de honingbij. Er zijn vruchten vanaf augustus, ze zijn pas lekker nadat de vorst eroverheen geweest is. De vruchten worden verwerkt tot jam, vruchtenmoes, vruchtensap, likeur . Het hout is zeer hard.

Zomereik

Quercus robur

De eik is historisch een van de dominante soorten in het West-Europese bos. Je zou verwachten dat, wanneer je een bos op zijn beloop laat, de eik zijn positie kan bewaren. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Eiken hebben licht nodig om te ontkiemen en op te groeien tot een boom. 

Vuilboom

Rhamnus frangula

Vuilboom komt in vele delen van Europa voor in vochtige bossen en venen. De plant prefereert een zure grond.De soort groeit als struik of als kleine boom tot ongeveer 5 meter hoog. De schors is zwart en heeft bruine poriën. vuilboom heeft geen doorns. De bladeren zien er bijna hetzelfde uit als die van de wegedoorn, maar zijn elliptisch en gaafrandig.

Acacia

Robinia pseudoacacia

Het hout van een Acacia is vaak hard, niet erg buigzaam en moeilijk bewerkbaar. De grotere planten zijn vaak erg gevoelig voor wind.

Hondsroos

Rosa canina

De struik wordt 1 tot 3 meter hoog. De bladeren en takken zijn groen of soms roodachtig aangelopen. De stekels zijn grotendeels haakvormig gebogen. Rosa canina 'Assisiensis' is een cultivar zonder stekels.De hondsroos bloeit in juni en juli met 4-6 cm grote, witte of roze bloemen. De kroonbladen zijn veel langer dan de kelkbladen. De vrucht is een ovale, rood-oranje, 1,5-2 cm grote rozenbottel. De zadenkunnen zich zonder bevruchting ontwikkelen.

Egelantier

Rosa rubiginosa

De soort bloeit van juni tot augustus. De bloemen zijn rozerood met een wit centrum. Bijzonder is dat deze plant aan de onderzijde van de blaadjes klieren heeft die, nadat erover gewreven is, naar appels ruiken. De egelantier heeft haakvormig omgebogen stekels aan de stengels.De soort is tamelijk algemeen in de duinen en Zuid-Limburg. De egelantier wordt gebruikt in heggen. De bloemen worden door insecten bestoven. De vruchten (rozebottels) worden door allerlei dieren gegeten. In een bosschage met egelantier nestelen vele vogels.

Bottelroos

Rosa rugosa

De 1–2 m hoge struiken vermenigvuldigen zich behalve door zaadvorming ook vanuit de wortels. De witte tot donkerroze bloemen ruiken opvallend. De kroonbladen zijn 2,5–5 cm lang en meestal iets gegolfd. Op het noordelijk halfrond loopt de bloeiperiode van juni tot september.De eetbare rozebottels hebben een doorsnee van 2-3 cm. Ze zijn in tegenstelling tot die van de meeste andere rozensoorten enigszins afgeplat en vaak zitten de kelkbladen er nog aan.

Vlier

Sambucus nigra

 De bloei is van mei tot juli. De bestuiving vindt plaats door insecten. De vruchten zijn in september en oktober rijp. De plant vermeerdert zich door zaad, dat met name door spreeuwen, die dol op de bessen zijn.

Lijsterbes

Sorbus aucuparia

lijsterbes wordt tot 10 m hoog. De bladeren zijn geveerd met negen tot zeventien deelblaadjes, die 2-6 cm lang zijn. De boom bloeit in mei en juni met 0,8-1 cm grote, crèmewitte bloemen in veelbloemige tuilen.De 0,6-1 cm grote, oranjerode vruchten zijn bolvormig.De boom komt voor in bossen en houtwallen.

Winterlinde

Tilia cordata

De hoogte is circa 30 m. De boom heeft een hoge, dichte, koepelvormige kroon. De schors is aanvankelijk glad en grijs. Later wordt deze donkergrijs en gegroefd. De twijgen zijn rood van boven en olijfgroen van onderen. De knoppen zijn glad, glanzend donkerrood en eivormig.

Geldersche roos

Viburnum opulus

De plant wordt tot 3 m hoog. De Gelderse roos bloeit in mei en juni met witte bloemetjes die in platte tuilen voorkomen. De randbloemen zijn steriel, de overige bloemen zijn fertiel (vruchtbaar). De randbloemen hebben de functie om insecten te lokken. Na de bloei komen er trosjes met hangende bessen, die lang aan de struik blijven zitten.