Tips en adviezen

[yoast-breadcrumb]

Het planten van vruchtbomen

Allereerst het plantgat. Dat mag niet te klein zijn, maar ook weer niet groot en zeker niet te diep. De goede maten zijn 40 x 40 cm oppervlakte en ook 40 cm diep. In de kuil plaatst u een boompaal, aan de zuidwestkant, in verband met de meest voorkomende windrichting. De paal wel even goed vastslaan.

 1. Strooi over de uitgegraven grond en in het plantgat een halve tot hele kilo DCM- groenkalk of Ecostyel AZ-kalk een ander vergelijkbare kalk kan ook.
 2. Nu kunnen we de boom in het plantgat plaatsen, ongeveer 10 centimeter van de paal.
 3. Bij het dicht maken van het plantgat de boom telkens iets schudden om zo de grond goed tussen de wortels te krijgen.
 4. Er mag uiteindelijk niet meer dan 1 a 2 centimeter grond boven de bovenste wortels zitten, anders verstikt de boom. De grond licht aantrappen.
 5. Staat de boom goed recht, dan kunt u de boomband vast maken. Breng eventueel ook nog een wildbeschermer aan tegen klein wild.
 6. De bemesting: verdeel stalmest of compost rond de boom, maar niet tegen de stam.

TIP: In het voorjaar kunt u er dan nog wat gedroogde koemest omheen strooien. Deze materialen zijn te verkrijgen bij ons https://webshop-tenelsen.nl/categorie/hulpmaterialen/

De reden van het snoeien van vruchtbomen

 • Een goede boomvorm
 • Juiste stamlengte
 • Voldoende stevige stam en takken
 • Juist geplaatste takken

Stimuleren van een vroege, grote en regelmatige vruchtbaarheid, daarvoor is een goede belichting nodig en er moet steeds voldoende jong hout zijn voor een goede productie. Het behouden van een voldoende levenskrachtige en gezonde boom. Hiervoor moet je zorgen dat er in de boom niet te snel ouderdomsverschijnselen optreden.

Water geven jonge aanplant

Vergeet niet uw nieuwe aangeplante bomen en struiken water te Geven. Tijdens de zomermaanden beter 2 keer per week een goede hoeveelheid dan iedere dag een klein beetje.

Tips en adviezen

Snoeien met beleid

Het beste is de snoei in drie verschillende fasen te laten verlopen. Deze fasen, die geleidelijk in elkaar overgaan, zijn te onderscheiden in de volgende stappen:

 • Vormsnoei in de jeugdfase
 • Onderhoudssnoei in de productiefase
 • Verjongingssnoei in de ouderdomsfase

Als je gaat snoeien moet je de volgende algemene regels altijd in gedachten houden:

 • Verwijder dood hout, zieke of gebroken of beschadigde takken.
 • Verwijder wildopslag
 • Verwijder kruisende en schurende takken
 • Verwijder takken die dwars door de boom heen groeien.

Het snoeien van hoogstamvruchtboom

 • Zorg ervoor dat de boom drie goed verdeelde takken heeft die samen de kroon vormen, zogenoemde gesteltakken.
 • Knip de drie gesteltakken na het planten in tot op ⅓ van de oorspronkelijke lengte en op een naar buiten gerichte knop en knip iets boven de knop in verband met indrogen.
 • Neem alle andere scheuten weg, tenzij ze zeer zwak zij en/of een horizontale stand hebben.
 • Laat in de volgende winter per oorspronkelijke gesteltak twee nieuwgevormde scheuten op het eind staan en knip die nogmaals in tot op ongeveer 40cm van de oorspronkelijke lengte; zijtwijgen alleen weg snoeien als ze dwars door de boom groeien.
 • Houd deze snoeiwijze vol tot aan het vijfde groeijaar daarna weinig meer snoeien.
 • Zorg ervoor dat over de gehele oppervlakte van de kroon de takken gelijkmatig verdeeld zijn, zodat voldoende belichting van alle takken mogelijk is.

Het snoeien van oudere bomen

Als je in een oudere vruchtboom gaat snoeien, is het van belang dat je goed let op de groeiwijze van de boom. De groeiwijze van een peer is anders dan van een appel. Een peren boom groeit piramidaal met meestal een sterke harttak, een appelboom heeft meer een bolvormige kroon. Als je aan het snoeien gaat is het van belang dat er steeds op een afstand naar gekeken wordt zodat men de habitus beter ziet.

Bij een oude boom met een te dichte kroon kunnen we een aantal zware takken weg zagen zodat er weer licht in de kroon komt. Zorg er daarbij wel voor dat deze takken in stukken worden afgezaagd omdat ze anders bij het vallen andere takken beschadigen. Als een vruchtboom een te dichte kroon heeft moet deze niet in één keer worden gesnoeid, maar in meerdere jaren. Bij het snoeien geldt steeds kijk eerst op een afstand. Voordat er wordt gezaagd moet je al weten hoe de boom er na de behandeling uitziet.

Uitvoeren van snoeiwerk

Let er op dat de bovenste takken niet over de onderste heen hangen, omdat deze laatste anders afsterven. Als de onderste takken nog in goede conditie zijn, ondanks de overhangende takken, moeten de bovenste worden gesnoeid of teruggezet, zodat de onderste weer voldoende licht krijgen. Als de onderste takken zo slecht zijn dat ze niet kunnen blijven zitten moeten ze worden weggehaald en wel zo dat de bovenste de plaats van de onderste gaat innemen. Vooral hangende takken zijn voor dit doel geschikt.

Snoeien is een behoorlijke complexe zaak, Snoeien doet groeien, maar houdt de vruchtbaarheid tegen. Maar snoeien is niet het enige om de boom in juiste conditie te houden, van even groot belang zijn bemesting en rassen keus etc. Wij helpen u graag met de werkzaamheden. Neem contact op voor meer informatie.

Over Ons

Bekijk de webshop

Neem contact op