Het snoeien van jonge hoogstam vruchtbomen

Hoogstamvruchtboom snoeien

  • Zorg ervoor dat de boom drie goed verdeelde takken heeft die samen de kroon vormen, zogenoemde gesteltakken.
  • Knip de drie gesteltakken na het planten in tot op ⅓ van de oorspronkelijke lengte en op een naar buiten gerichte knop en knip iets boven de knop in verband met indrogen.
  • Neem alle andere scheuten weg, behalve de traaggroeiende scheuten en/of scheuten die een horizontale stand hebben.
  • Laat in de volgende winter per oorspronkelijke gesteltak twee nieuwgevormde scheuten op het eind staan en knip die nogmaals in tot op ongeveer 40cm van de oorspronkelijke lengte; zijtwijgen alleen weg snoeien als ze dwars door de boom groeien.
  • Houd deze snoeiwijze vol tot aan het vijfde groeijaar daarna weinig meer snoeien.
  • Zorg ervoor dat over de gehele oppervlakte van de kroon de takken gelijkmatig verdeeld zijn, zodat voldoende belichting van alle takken mogelijk is.
Het snoeien van hoogstamvruchtboom